Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student O.YUI18/Female/Vietnam Group :iconpandoraheartsfanbook: PandoraHeartsFanbook
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 216 Deviations 1,847 Comments 9,087 Pageviews

Newest Deviations

Plez check them out!! :iconasdfghplz:
:thumb195981953:

Favourites

Groups

deviantID

blackrainbow2304's Profile Picture
blackrainbow2304
O.YUI
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
Welcome to my page :iconheplz:
I love you all :iconineedtopeeplz:

Đồng bào Việt Nam thì làm quen nha :iconasdfghplz:
Interests

Activity


[Starlight-Academy] Sally 2.0 by blackrainbow2304
[Starlight-Academy] Sally 2.0
• Tên: Sally 

• Giới tính: nữ

• Tuổi: 19

• Ngày-tháng-năm sinh: 23/04/2700

• Lớp (chính) muốn theo học : y tá

• Câu lạc bộ (nếu có): cập nhật

• Cao/ nặng (B/W/H) trên hình

• Sở thích: chăm sóc 

• Không thích/ ghét : ko có

• Tính cách: có 2 mode 
mode bình thường để phục vụ và chăm sóc con người
mode huỷ diệt để phục vụ quân đội

• Tiểu sử: là rô bốt được chế tạo ở tương lai. Một ngày nọ đang làm tạp vụ dọn dẹp phòng giáo sư thì lỡ tay khởi động cái máy làm đưa đến Starlight academy và ko biết trở về làm sao
Loading...

AdCast - Ads from the Community

Donate

blackrainbow2304 has started a donation pool!
389 / 700
Please support me if you like my art

You must be logged in to donate.
 • :iconshadowdark3:
  shadowdark3
  Donated May 29, 2013, 8:29:55 AM
  75
 • :icondrag0nia:
  drag0nia
  Donated Oct 13, 2012, 7:18:04 PM
  300
 • :iconkaemonn:
  kaemonn
  Donated Sep 1, 2012, 9:25:14 PM
  14

Comments


Add a Comment:
 
:iconiwanna-b-da-verybest:
IWanna-B-Da-VeryBest Featured By Owner Jul 11, 2015  Hobbyist Digital Artist
OH MY GOSH YOUR ART IS SO PRETTY!!!! Neko Emoji-28 (Yay sho happy) [V2] I must watch you! ;u;
Reply
:iconblackrainbow2304:
blackrainbow2304 Featured By Owner Jul 11, 2015  Student Traditional Artist
omg thank you so much D"X
Reply
:iconiwanna-b-da-verybest:
IWanna-B-Da-VeryBest Featured By Owner Jul 11, 2015  Hobbyist Digital Artist
Maaah you are so welcome!!! Miuna Crying Icon Do you take request?!?!?! I absolutely love your art ;A; it's so pretty *sobs*
Reply
:iconblackrainbow2304:
blackrainbow2304 Featured By Owner Aug 1, 2015  Student Traditional Artist
you can send me a note ="D
I wanted to open commisions but i dunno how tho =))
Reply
(1 Reply)
:iconaoer:
Aoer Featured By Owner May 28, 2015
EYOOO your watercolors are beautiful n glad you are making fanart of all my fave animes rnowari no seraph keep up the great work |D
Reply
:iconblackrainbow2304:
blackrainbow2304 Featured By Owner Jun 11, 2015  Student Traditional Artist
omg thank you
Reply
:iconaoer:
Aoer Featured By Owner Jun 11, 2015
youre welcome!!
Reply
:iconcheshire5:
cheshire5 Featured By Owner Apr 23, 2015
Happy Birthday!! :party: :cake:
Reply
:iconblackrainbow2304:
blackrainbow2304 Featured By Owner Apr 25, 2015  Student Traditional Artist
omg thank you so much
Reply
:iconblazingzakurai:
blazingzakurai Featured By Owner Jul 7, 2014
aaaahhh sorry to say no for ur request my laptop is being laggy can u send another invite if ur still willing to join? my apologies
Reply
Add a Comment: